Christel Piron, Administrerende Direktør

Christel har arbejdet med forretningsudvikling, innovation og entreprenører i det meste af sin karriere. I 12 år var hun administrerende direktør i et innovations- og ventureselskab, som havde til formål at udvikle forretningsområder, produkter og koncepter i Life Science kategorien. Christel har endvidere bl.a. arbejdet i PwC af flere omgange – senest som Director for strategisk forretningsudvikling med særligt fokus på SMV-segmentet. Endelig så har Christel en lang bestyrelseserfaring fra forskellige brancher og industrier og har arbejdet i bestyrelser i både Danmark, Norge og Sverige.

Mail: cp@preseedinnovation.dk
Telefon: +45 20 45 95 19


Niels Korsholm, Bestyrelsesformand

Niels har omfattende erfaring fra ledelsesstillinger i bl.a. Accenture i London, Devoteam i Paris og PwC i København. Niels har nu byttet stillingen som koncerndirektør i en børsnoteret konsulentvirksomhed ud med rollen som professionelt bestyrelsesmedlem. Niels er bestyrelsesformand for Scion DTU, Pree.to, Headnet, Copenhagen Cleantech Agency samt bestyrelsesmedlem i en række yderligere selskaber.

Mail: niels.korsholm@gmail.com
Telefon: +45 40 73 56 47


Marianne Thellersen, Bestyrelsesmedlem

Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab på DTU. Marianne Thellersen har omfattende erfaring fra erhvervslivet, og har tidligere været chef for Marketing og Business Development i Novozymes. Hun sidder i dag i en række bestyrelser i bl.a. COBIS, IPU, CAT-fonden og Medicon Valley Alliance.


Jørgen Honoré, Bestyrelsesmedlem

Jørgen er tidligere universitetsdirektør på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og medlem af bestyrelsen på den Blå Planet. Han har gennem 10 år været næstformand i bestyrelsen for forskerparken Symbion A/S samt medlem af bestyrelsen for Accelerace A/S og Symbion Fonden. Jørgen har haft ansvaret for innovation og salg af forskningsresultater på Forskningscenter Risø og har dermed været en central spiller i udviklingen af forskerparken CAT.