Investeringsprocessen

Ud af de mere end 400 investeringsforslag, vi præsenteres for hvert år, investerer vi risikovillig kapital i omkring 15-20 nye virksomheder. Alle investeringsforslag vurderes i flere iterationer for at afgøre de få udvalgte investeringer.

  1. Virksomheden indsender et investeringsforslag, som kvalificeres i forhold til investeringskriterier.
  2. Indledende møde for at få dybere indsigt i investeringsforslaget.
  3. Intern evaluering af forslaget med inddragelse af eksperter.
  4. Dybere gennemgang og evt. revidering af investeringsforslag og første bud på den forretningsplan, der investeres i.
  5. Formel aftale nedskrives i et term sheet.
  6. Investeringsanbefaling præsenteres og godkendes internt.
  7. Endelig aftale underskrives. 

Læs en fuld beskrivelse af investeringsforløbet på SEED Capitals hjemmeside.

Innovationsmiljøer har en fælles ambition om at handle etisk korrekt og med integritet i enhver situation og har derfor vedtaget et adfærdskodeks.