Innovationsmiljø

Pre-Seed Innovation er et innovationsmiljø. Innovationsmiljøordningen er skabt og finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på at skabe og udvikle flere videntunge iværksættervirksomheder, som kan blive morgendagens vækstvirksomheder.

Innovationsmiljøer investerer risikovillig kapital i de helt tidlige faser af en virksomheds udvikling (pre-seed eller seed investeringer), hvor der endnu er stor usikkerhed om, hvorvidt forretningsideen kan realiseres. Ambitionen er, at fungere som bindeled mellem danske vidensmiljøer og det private kapitalmarked (business angels, venture kapital og lignende). I Danmark findes der fire innovationsmiljøer fordelt over hele landet som er udpeget på baggrund af et EU-udbud. Læs mere om innovationsmiljøordningen på forsknings- og innovationsstyrelsens hjemmeside.

Pre-Seed Innovation realiserer denne ambition ved at identificere forretningsideer med kommercialiseringspotentiale samt ved at investere offentlige støttemidler og støtte den enkelte iværksætter med rådgivning om virksomhedsopstart, forretningsplanlægning og tiltrækning af yderligere venture kapital.

Læs om adfærdskodeks for innovationsmiljøer


Andre innovationsmiljøer

CAPNOVA A/S
Syddansk Teknologisk Innovation A/S
Borean Innovation A/S